řízení a regulace solárního ohřevu TÚV
řízení a optimalizace spotřeby a akumulace
energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou
sledování spotřeby elektřiny, vody, plynu
automatizace světel
automatizované ovládání spotřebičů
řízení ventilace
zavlažování zahrady
sytém EZS
a mnoho dalších užití
WYSIWYG Web Builder

Řešení inteligentního vytápění

Enicom zajišťuje efektivní a cílenou distribuci tepla do celého domu a poskytuje vysokou úroveň komfortu pro obyvatele domu a výraznou úsporu nákladů na vytápění.

Enicom se sestává z centrální řídící jednotky opatřené naprogramovanou logikou řízení vytápění a periferními bezdrátovými čidly a akčními členy.

Centrální jednotka enicom v pravidelných intervalech měří teplotu v místnostech a naměřená data zpracovává a podle nastavených algoritmů porovnává data s požadavky na vytápění a s nastaveným časovým schématem. 

V reálném čase enicom
řídí teploty v místnostech
v optimálním režimu,
tak aby byly splněny
uživatelské požadavky
a aby spotřebovaná
energie byla co nejnižší.

Enicom řídí tepelný zdroj (např. kotel) tak, aby byla dosažena co nejvyšší účinnost.

Detailní data o vytápění jsou ukládána pro možnost pozdější analýzy.

Jak funguje enicom?


Enicom využívá spolehlivou průmyslovou technologii programovatelných automatů. Tato technologie je ideální pro řešení inteligentních domu. Díky této technologii je minimalizována pravděpodobnost chyb nebo odstávek systému na naprosté minimum. Enicom dokáže poskytnout řešení všech úloh, požadovaných od inteligentních domů, ale v prvním plánu se specializuje na regulaci a řízení vytápění, díky kterým se stává enicom vysoce rentabilním.

Škálovatelnost


Centrální jednotka komunikuje se svými periferiemi bezdrátově (volitelně je možné kabelové propojení).
Díky bezdrátové komunikaci není potřeba zasahovat do interiérů místností přídavnou kabeláží. Kapacita řízených místností je prakticky neomezená. Jedna centrální jednotka  může řídit 150 místností a centrály je možné dále řetězit.

Bezdrátová komunikace

Dosah bezdrátové komunikace je 100 m (25 m v zástavbě) a pokrytí lze dále posílit pomocí RF routerů.
je vhodný jak pro starší domy, tak pro novou výstavbu. Jak pro rodinné tak pro bytové domy, ale i pro kancelářské a další užitné stavby. Obecně se dá říci, že čím větší energetické zatížení daná stavba má, tím větší úspory může  dosáhnout.

Řízení vytápění je první krok

Technologie enicom je otevřená a může být následně využita k dalším řešením domácí automatizace.

V budoucnosti budete mít tedy další možnosti, znovu zhodnotit již vynaloženou investici do systému.
Ke stažení
Jméno souboru
Velikost
Poslední změna
Ke stažení
1 572 KB
8.4.2013

Funkce

:
optimální časový plán pro každou řízenou místnost zvlášť s rozlišením pracovního a volného dne
snadné a rychlé ovládání
každé řízené místnosti
optimalizace vytápění
místnosti s ohledem
na maximální komfort
obyvatel domácnosti 
optimalizace provozu
kotle na maximální
efektivitu
využití zbytkového tepla kotle
webová aplikace pro snadné ovládání z počítače, z tabletu nebo ze smartphonu
reporty a grafy vyhodnocující provoz vytápění
systém ukládá data, pro účel dalšího vyhodnocení provozu

Výhody enicomu:

komfort -enicom poskytuje
maximální komfort obyvatel
domu
úspora - v enicomu máte
velmi mocného pomocníka,
abyste zamezilli únikům tepla
a zbytečným nákladům.
přehled - díky enicomu máte okamžitý i zpětný přehled o provozu Vašeho vytápění
ekologie - s enicomem dokážete snížit zátěž životního prostředí a tím se chováte zodpovědně snížíte svoji uhlíkovou stopu

Další možné využití:

WYSIWYG Web Builder

inteligentní vytápění

komfort úspora ekologie přehled
toptezapolovic.cz - topte za polovic
enicom
inteligentní vytápění - FAQ
inteligentní vytápění - výhody
inteligentní vytápění - úspora na vytápění
inteligentní vytápění - kalkulačka