WYSIWYG Web Builder

Referenční případová studie

Pokud přemýšlíte o tom, jak ušetřit na účtech za energie, které platíte za vytápění, budou vás zajímat následující zkušenosti majitelů dvougeneračního řadového domu v Praze Čimicích.

V tomto referenčním domě běží systém řízení vytápění enicom již od roku 2008, tedy více než 5 let.

Navíc byla v referenčním domě realizována i další úsporná opatření a proto referenční dům poskytuje cenné srovnání možností jak svůj dům udělat úspornější, jak z pohledu účinnosti, tak z pohledu do ekonomické rentability opatření.
V grafu můžete sledovat jak se jednotlivá opatření projevila na spotřebě plynu. Žlutou barvou je znázorněna spotřeba plynu na vytápění, červeně na TUV a a modře na vaření.
Z grafu je patrná výhodnost investice, neboť úspora se časem dále zhodnocuje a roste tok, jak roste cena plynu.
Na následujícím grafu můžete sledovat jak se jednotlivá opatření projevila na spotřebě plynu. Žlutou barvou je znázorněna spotřeba plynu na vytápění, červeně na TUV a a modře na vaření.

Zelenou barvou je znázorněna dosažená úspora.
Tento graf vnáší do porovnání i ekonomickou stránku, protože úspora je uvedena v platbách za plyn a v budoucích letech je vyhodnocena podle předpokládaného růstu cen plynu.
Z grafu je patrná výhodnost investice, neboť úspora se časem dále zhodnocuje a roste tak, jak roste cena plynu.
Podrobnosti o referenčním projektu se dočtete v přiloženém dokumentu:
Ke stažení
Jméno souboru
Velikost
Poslední změna
Ke stažení
4 903 KB
20.02.2013
WYSIWYG Web Builder

inteligentní vytápění

komfort úspora ekologie přehled
toptezapolovic.cz - topte za polovic
enicom
inteligentní vytápění - FAQ
inteligentní vytápění - výhody
inteligentní vytápění - úspora na vytápění
inteligentní vytápění - kalkulačka